Vår anläggning ligger i området Hammarhagen i Sala. Området har under några år utvecklats till ett lantligt bostadsområde. Området som är attraktivt har bostadsanpassats utifrån dess läge och landskap. Mer info via Mälarbygdens Arkitekthus AB.

På mycket nära avstånd till Hammarhagen ligger Sala Silvergruva, www.salasilvergruva.se, som erbjuder guidade turer, höghöjdsbana, lekanläggning, museum, butiker och hantverkare samt värdshus.