Stallhammarhagen erbjuder 18 boxplatser för inackordering. Tillgång finns till ett stort antal hagar, skrittmaskin, stor ridbana utomhus och ett stort fint ridhus. Den vackra omgivningen är utmärkt för ridturer.
Anläggningen uppfyller alla de krav som ställs gällande brand och säkerhet både för människor och djur. Vi har en stor parkering med möjlighet till uppställning för transporter och lätt och smidig ur- och inlastning av hästar.